Thursday, September 1, 2011

1. Jag

Hej, jag heter Heidi. Jag är 18 år, och går danskonstlinjen vid Västra Nylands Folkhögskola i Finland.

Eller om man tar det från början; Eftersom att mina föräldrar är finska medborgare blev jag också det, men hamnade ändå i Sverige, där jag växte upp. Trots regelbundna besök i Finland lärde jag mig aldrig finska (men har däremot finlandssvenska som första språk). Så en dag för tre veckor sedan, när jag hade bestämt mig för att jag skulle stanna i min hemstad Uppsala en termin, för att sedan söka mig utomlands, så blev jag uppmuntrad att söka till VNF. Det var då en vecka sedan sista audition hade ägt rum, men jag slängde ändå iväg ett mail och bönade om en plats. Samma dag fick jag svaret att det nog fanns plats kvar, om jag bara kunde skicka en video. Så jag ägnade natten åt att hitta videoklipp och sedan skicka dem. Dagen därpå ringde de och sa att jag fick platsen. En vecka senare satt jag på båten till Finland.

Det är alltså snabbversionen om hur jag hamnade här. Jag tror inte att jag själv har förstått än att jag faktiskt kommer att bli här i ett år. Men värre kunde man ha det.

And that's that.

No comments:

Post a Comment