Thursday, September 8, 2011

6. Skit i't då!!

Jag tänkte att jag skulle bli frisk på äkta finskt vis. Men så kom jag på att jag inte har tillgång till någon sprit. Skit också!

No comments:

Post a Comment